Behandelingen

Polariteitsbehand&ling

Het principe van een polariteitsbehandeling is het creëren van evenwicht. Evenwicht in de polariteiten, plus en min polen. Evenwicht in energie, de energie in jouw lijf, in je systeem. Evenwicht in mens zijn.

Je meer in contact brengen met je essentie. Degene wie je in wezen bent.

Polariteitsbehandelingen gaan over verbinden.

Je verbinden met jezelf, met je lichaam, met je omgeving, met de tegenstellingen die je dagelijks ervaart, met alles wat er is….

Een impuls van onze natuur is om tegenstellingen snel te laten verdwijnen, maar tegenstellingen vullen elkaar juist aan. Denk aan het Yin Yang principe. Het ene aspect kan niet zonder het ander bestaan. Ze lopen vloeiend in elkaar over en de een ontstaat uit  de ander. Als je deze verbinding kunt maken, ontstaat er een natuurlijke kracht.

Polariteitsbehandelingen brengen tegenpolen met elkaar in harmonie. In harmonie kan de levensenergie stromen. Geblokkeerde of verstopte kanalen die de levensenergie vervoeren, kunnen zich dan openen, zodat de levenskracht weer overal kan komen.

Deze kanalen hebben zowel lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele functies.

Polariteitsbehandelingen gaan over ontspannen, over stilte en rust in jezelf ervaren. Het gaat over contact maken met je binnenwereld om van daaruit te gaan reageren op de buitenwereld.

Vanuit je basis stevig in je schoenen komen te staan. Je chakra’s (energiecentra) activeren.

Het gaat over vertrouwen in jezelf, over creëren, één worden, kansen zien, je eigen waarheid leven.

Je gaat de energie beter verdelen in je lichaam, tussen hoofd, hart, buik en bekken. Het lichaam kan dan goed samenwerken met de principes denken, voelen en wensen.

Je lijf en je zijn, zijn dan in harmonie met wie jij bent, met wat je wilt, met jouw essentie.

De behandelingen nodigen je uit om in het NU te komen, te zijn. De behandelingen ondersteunen je in dat proces. Polariteitsbehandelingen zijn daarom geen techniek, maar een manier van leven.

Een holistische manier van leven, waarbij je je lichaam, geest en spirit steunt om met elkaar te communiceren en samen te werken om in harmonie te zijn.

Tijdens een polariteitsbehandeling lig je met je kleding aan op een massagetafel. De behandelaar voert afhankelijk van het doel van de behandeling enkele aanrakingen uit, die ervoor zorgen dat je lichaam en geest in totale ontspanning komen. Door die ontspanning lossen blokkades op, zowel fysiek als mentaal en wordt er gewerkt aan harmonie.

De behandelingen zijn niet gericht op verhelpen van ziekte. We behandelen de levensenergie zelf die door het lichaam stroomt en alle organen en weefsels energie geeft.​

De polariteitsbehandelingen werken volgens het principe van polariteit, de plus zones in je lijf worden met de min zone op de hand van de behandelaar met elkaar verbonden en vice versa. Door plus met min te verbinden, ontstaat er een stroom of kracht die net als energie in het stopcontact, de energie in je lijf laat stromen.

Deze stroming lost eventuele blokkades op, geeft je zelf genezend vermogen een boost en laat onbruikbare energie los uit je systeem.

Boek een behandeling

30 minuten 60 minuten 90 minuten